Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 129 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Định nghĩa: "Sinh trưởng của vi sinh vật" là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật

Lời giải chi tiết

Khái niệm sinh trưởng: Sinh trưởng là sự tăng các thành phần của tế bào và có thể dẫn đến sự tăng kích thước cũng như số lượng của vi sinh vật hoặc cả hai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài