Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 12 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài tigris, thuộc chi Felis và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài leo, thuộc chi Felis.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tên khoa học của loài là một cụm gồm tên chi/giống trước, viết hoa, và tên loài phía sau, in nghiêng (có thể có thêm phần phụ).

Lời giải chi tiết

Tên khoa học của hổ là Felis tigris, tên khoa học của sư tử là Felis leo.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài