Câu 2 trang 87 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 87 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù vào  bảng 22.2

TT

Các quá trình

Các con đường

1

Trao đổi chất khoáng

 

2

Trao đổi nitơ

 

Lời giải chi tiết

TT

Các quá trình

Các con đường

1

Trao đối chất khoáng

Qua mạch gỗ và qua mạch rây

2

Trao đổi nitơ

Cố định nitơ khí quyển và sự phân giải của vi khuẩn đối với các hợp chất hữu cơ trong đất.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 22. Ôn tập chương I
Quảng cáo
list
close
Gửi bài