Câu 2 trang 87 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 87 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù vào  bảng 22.2

TT

Các quá trình

Các con đường

1

Trao đổi chất khoáng

 

2

Trao đổi nitơ

 

Lời giải chi tiết

TT

Các quá trình

Các con đường

1

Trao đối chất khoáng

Qua mạch gỗ và qua mạch rây

2

Trao đổi nitơ

Cố định nitơ khí quyển và sự phân giải của vi khuẩn đối với các hợp chất hữu cơ trong đất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close