Câu 2 trang 79 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 79 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hệ dẫn truyền tim bao gồm: nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin.

Lời giải chi tiết

HS tự vẽ hệ dẫn truyền ở tim người (ghi chú thích đầy đủ). Sau đó đối chiếu với hình 19.1 SGK để chỉnh sửa và chính xác hóa kiến thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài