Câu 5 trang 79 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 79 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn những "từ" và "cụm từ" thích hợp trong số từ và cụm từ sau: mở, đóng; tâm nhĩ co, tâm nhĩ giãn; tâm thất co, tâm thất giãn để điền vào chỗ trống có ghi số (1, 2, ... 6) ở các câu dưới đây:

Van nhĩ thất luôn luôn ...(1).. và chỉ ...(2)... khi ...(3)... 

Van tổ chim (hay van thất - động còn gọi là van bán nguyệt) luôn luôn ...(4)... và chỉ ...(5)... khi ..(6)...

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Mở

2. Đóng

3. Tâm thất co

4. Đóng

5. Mở

6. Tâm thất co

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close