Câu 2 trang 77 SGK Công Nghệ 7

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ?

Quảng cáo

Đề bài

Dùng những biện pháp nào để bảo vệ tài nguyên rừng và đất rừng ? 

Lời giải chi tiết

Biện pháp:

+ Ngăn chặn và cấm phá hoại tài nguyên rừng, đất rừng.

+ Kinh doanh rừng, đất rừng phải được nhà nước cho phép.

+ Chủ rừng và nhà nước phải có kế hoạch phòng chóng cháy rừng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close