Câu 2 trang 72 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Lập phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất

Quảng cáo

Đề bài

Lập phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất

a) Kali photphat và canxi clorua        

b) Natri phothat và nhôm sunfat

c) Kali photphat và canxi clorua        

d) Natri hiđrophotphat và natri hiđroxit

e) Canxi đihiđrophotphat (1 mol) và canxi hiđroxit (1 mol)

g) Canxi đihiđrophotphat (1 mol) và canxi hiđroxit (2 mol)

Lời giải chi tiết

a) \(2{K_3}P{O_4} + 3Ba{(N{O_3})_2} \to Ba_3{(P{O_4})_2} \downarrow  + 6KN{O_3}\)

\((3B{a^{2 + }} + 2PO_4^{3 - } \to B{a_3}{(P{O_4})_2} \downarrow \)

b) \(2Na_3P{O_4} + A{l_2}{(S{O_4})_3} \to 2AlP{O_4} \downarrow  + 3N{a_2}S{O_4}\)

\((A{l^{3 + }} + PO_4^{3 - } \to AlP{O_4} \downarrow )\)

c) \(2{K_3}P{O_4} + 3CaC{l_2} \to Ca_3{(P{O_4})_2} \downarrow  + 6KCl\)

\((3C{a^{2 + }} + 2PO_4^{3 - } \to C{a_3}{(P{O_4})_2} \downarrow )\)

d) \(Na_2HP{O_4} + NaOH \to N{a_3}P{O_4} + {H_2}O\)

\((HPO_4^{2 - } + O{H^ - } \to PO_4^{2 - } + {H_2}O)\)

e) \(Ca{({H_2}P{O_4})_2} + Ca{(OH)_2} \to 2CaHP{O_4} \downarrow  + 2{H_2}O\)

\((H_2PO_4^ -  + OH \to HPO_4^{2 - } + {H_2}O)\)

g) \(Ca{({H_2}P{O_4})_2} + 2Ca{(OH)_2} \to C{a_3}{(P{O_4})_2} + 4{H_2}O\)

     \(3C{a^{2 + }} + 2{H_2}PO_4^ -  + 4O{H^ - } \to Ca_3{(P{O_4})_2} + 4{H_2}O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close