Câu 2 trang 61 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 2 trang 61 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Từ Đà Nẵng có thể đi tới các nơi khác ở trong nước và nước ngoài bằng:

☐ Đường ô tô.          

☐ Đường sắt.

☐ Đường hàng không.

☐ Đường biển.

☐ Tất cả các loại đường biển

Trả lời

☒ Tất cả các loại đường biển

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close