Câu 1 trang 60 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 60 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Dựa vào lược đồ dưới đây, hãy cho biết:

a) Các tỉnh phía bắc, nam, đông, tây của Đà Nẵng giáp với những đâu?

b) Đà Nẵng có vị trí ở đâu trên đất nước ta?

Trả lời

a) Vị trí tiếp giáp của Đà Nẵng:

- Phía Bắc giáp Thừa – Thiên Huế.

- Phía Tây và phía Nam giáp Quảng Nam.

- Phía Đông giáp biển Đông.

b) Đà Nẵng có vị trí ở giữa lãnh thổ nước ta, là ranh giới giữa lãnh thổ phía Bắc và phía Nam.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close