Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nói ti thể được xem như là nhà máy điện (trạm năng lượng) của tế bào ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Ti thể

Lời giải chi tiết

Ti thể có khả năng biến đổi năng lượng dự trữ trong các nguyên liệu hô hấp (glucôzơ) thành ATP cho tế bào. Do vậy, có thể nói ti thể là "trạm năng lượng" (cung cấp năng lượng) của tế bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài