Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 56 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Chọn phương án đúng. Số lượng ti thể và lục lạp trong tế bào được gia tăng như thế nào ?

a) Chỉ bằng sinh tổng hợp mới

b) Chỉ bằng cách phân chia

c) Nhờ sự di truyền

d) Sinh tổng hợp mới và phân chia

e) Nhờ cách liên kết của các túi màng sinh chất

Lời giải chi tiết

Đáp án: a) Chỉ bằng sinh tổng hợp mới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài