Câu 2 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khí

Quảng cáo

Đề bài

Có 5 bình đựng khí riêng biệt 5 chất khí: \({N_2},{O_2},N{H_3},C{l_2}\) và \(C{O_{{2 }}}\). Hãy đưa ra một thí nghiệm đơn giản để nhận ra bình đựng khí \(N{H_3}\).

Lời giải chi tiết

Cách 1: Dùng đũa thủy tinh nhúng vào lọ đựng dung dịch HCl và đưa vào lần lượt các bình mất nhãn trên nếu có khói trắng xuất hiện là bình chứa khí \(N{H_3}:N{H_3} + HCl \to N{H_4}Cl\) (rắn) khói trắng.

Cách 2: Dùng giấy quỳ tẩm nước cho tiếp xúc với miệng các bình khí. Ở bình nào làm quỳ tím hóa xanh là \(N{H_3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài