Câu 2 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Ở điều kiện nào N2 trở nên hoạt động hơn ?

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày cấu tạo của \({N_{{2}}}\) . Vì sao ở điều kiện thường \({N_2}\) là một chất trơ ? Ở điều kiện nào \({N_2}\) trở nên hoạt động hơn ?

Lời giải chi tiết

-  Công thức cấu tạo: \(N  \equiv  N\). Phân tử \({N_2}\) chứa liên kết ba nên năng lượng liên kết lớn \( \Rightarrow {N_2}\) rất bền ở nhiệt độ thường.

- Ở nhiệt độ cao nitơ hoạt động hóa học khá hơn phản ứng với \({H_2},{O_2}\), kim lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close