Câu 2 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích:

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào độ âm điện của các nguyên tố, hãy giải thích:

a) Tại sao từ nitơ đến bitmut tính phi kim của các nguyên tố giảm dần ?

b) Tại sao tính phi kim của nitơ yếu hơn so với ôxi và càng yếu hơn so với flo ?

Lời giải chi tiết

a) Trong nhóm VA đi từ N đến Bi độ âm điện giảm  Tính phi kim giảm vì độ âm điện đặc trưng cho tính phi kim.

b) Các nguyên tố N, O và F thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn. Theo quy luật của một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm điện tăng, tính phi kim tăng. Vì vậy tính phi kim: \({}_7N < {}_8O < {}_9F.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close