Câu 2 trang 35 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 2 trang 35 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Triều đại

Sự kiện tiêu biểu

 

Nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê

- Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

-

Nhà Lý

- Đạo Phật rất phát triển

-

-

Nhà Trần

-

-

- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Nhà Hậu Lê

-

-

- Giáo dục, văn học và khoa học rất phát triển.

Trả lời:

Triều đại

Sự kiện tiêu biểu

 

Nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê

- Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán (938)

- Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

- Lê Hoàn chống quân Tống xâm lược (981)

Nhà Lý

1009, Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) lên làm vua.

- 1010, Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư ra Thăng Long.

- Nhà Lý kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần hai (1075 – 1077)

Nhà Trần

-  Nhà Trần thành lập (1266)

- Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

- 1400, Hồ Quý Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ

Nhà Hậu Lê

- 1428 Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close