Câu 1 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 4

Giải bài tập Câu 1 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 4

Quảng cáo

Em hãy nối các địa danh là kinh đô ở cột A với các triều đại B cho đúng


Trả lời:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close