Câu 2 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Các loại vạch quang phổ của các thiên hà

Quảng cáo

Đề bài

Các loại vạch quang phổ của các thiên hà

A. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn.

B. đều bị lệch về phía bước sóng dài.

C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

D. có trường hợp bị lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp bị lệch về phía bước sóng dài.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B. Các vạch phát quang của thiên hà đều bị lệch về phía bước sóng dài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close