Câu 2 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Các loại vạch quang phổ của các thiên hà

Quảng cáo

Bài 2. Các loại vạch quang phổ của các thiên hà

A. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn.

B. đều bị lệch về phía bước sóng dài.

C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả.

D. có trường hợp bị lệch về phía bước sóng ngắn, có trường hợp bị lệch về phía bước sóng dài.

Giải

Chọn đáp án B. Các vạch phát quang của thiên hà đều bị lệch về phía bước sóng dài.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 61. Thuyết Bigbang
Gửi bài