Câu 1 trang 316 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Theo thuyết Big Bang, các nguyên tử đầu tiên xuất hiện vào thời điểm nào sau đây?

A. t = 3000 năm.

B. t = 30.000 năm.

C. t = 300.000 năm.

D. t = 3.000.000 năm.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án C. 300.000 năm. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close