Câu 2 trang 311 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Đường kính của một thiên hà vào cỡ

Quảng cáo

Bài 2. Đường kính của một thiên hà vào cỡ

A. 10 000 năm ánh sáng.

B. 100.000 năm ánh sáng.

C. 1.000.000 năm ánh sáng.

D. 10.000.000 năm ánh sáng.

Giải

Đường kính của một thiên hà vào cỡ 100.000 năm ánh sáng.

Chọn đáp án B.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 60. Sao. Thiên hà
Gửi bài