Câu 1 trang 311 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

Quảng cáo

Bài 1. Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

A. Sao trắt trắng.

B. Sao nơtron.

C. Sao khổng lồ ( hay sao kềnh đỏ).

D. Sao trung bình giữa sao trắt trắng và sao khổng lồ.

Giải

Mặt Trời  thuộc loại sao trung bình giữa sao chắt trắng và sao khổng lồ.

Chọn đáp án D. 

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 60. Sao. Thiên hà
Gửi bài