Câu 1 trang 311 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

Quảng cáo

Đề bài

Mặt Trời thuộc loại sao nào sau đây?

A. Sao trắt trắng.

B. Sao nơtron.

C. Sao khổng lồ ( hay sao kềnh đỏ).

D. Sao trung bình giữa sao trắt trắng và sao khổng lồ.

Lời giải chi tiết

Mặt Trời  thuộc loại sao trung bình giữa sao chắt trắng và sao khổng lồ.

Chọn đáp án D. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close