Câu 2 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Ở trạng thái dừng, nguyên tử

Quảng cáo

Đề bài

Ở trạng thái dừng, nguyên tử

A. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

B. không bức xa, nhưng có thể hấp thụ năng lượng.

C. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng.

D. vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.

Lời giải chi tiết

Ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài