Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 139 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Florigen là gì? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Hoocmôn ra hoa

Lời giải chi tiết

* Florigen là hoocmôn kích thích ra hoa. Đó là một hợp chất của gibêrelin (kích thích sinh trưởng của đế hoa) và antezin (kích thích sự ra mầm hoa - chất giả thiết).

* Tác động của florigen: Lá là cơ quan tiếp nhận ánh sáng và sản sinh florigen kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, cây ngày ngắn và cây trung tính. Tác nhân kích thích nở hoa có thể được truyền từ cây cảm ứng đến cây không cảm ứng thông qua chỗ ghép: một tác nhân kích thích nở hoa đặc hiệu (florigen) đã được hình thành trong lá, có tác động tới sự ra hoa.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close