Câu 2 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức phan tử ankan chứa:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức phân tử ankan chứa:

a) 14 nguyên tử C

b) 28 nguyên tử C

c) 14 nguyên tử H

d) 28 nguyên tử H

Lời giải chi tiết

Dựa vào công thức \({C_n}{H_{2n + 2}}\), ta viết được các công thức sau:

a) \({C_{14}}{H_{30}}\)                     

b) \({C_{28}}{H_{58}}\)                     

c) \({C_6}{H_{14}}\)              

d) \({C_{13}}{H_{28}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close