Câu 2 trang 113 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cách định tính halogen khác với hình 4.6

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy đề nghị:

a) Cách nhận biết \({H_2}O,C{O_2}\) khác với hình 4.5

b) Cách định tính halogen khác với hình 4.6

c) Chất hấp thụ định lượng \({H_2}O\) và \(C{O_2}\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a. – Nhận biết H2O: Phương pháp định lượng: dùng bình chứa P2O5 với khối lượng biết trước, hấp thụ sản phẩm cháy rồi cân lại, khối lượng bình chứa P2O5 tăng lên chính bằng khối lượng H2O.

Hoặc làm lạnh sản phẩm cháy sẽ thấy hơi nước ngưng tụ.

- Nhận biết CO2: Dẫn sản phẩm cháy qua ống nghiệm chứa dung dịch Ba(OH)2, thấy xuất hiện kết tủa trắng chứng tỏ có CO2

\(C{O_2} + Ba{(OH)_2} \to BaC{{\rm{O}}_3} + {H_2}O\)

b. Nhận biết halogen: Phân hủy hợp chất hữu cơ để chuyển halogen thành HX, sau đó dùng dung dịch Pb(NO3)2 để nhận biết HX, thấy xuất hiện kết tủa trắng AgX (X = Cl, Br)

\(Pb{(N{O_3})_2} + 2H{\rm{X}} \to {\rm{Pb}}{{\rm{X}}_2} + HN{O_3}\)

c. Sử dụng chất hấp thụ định lượng H2O và CO2 là P2O5 và KOH

- Dẫn sản phẩm cháy qua bình chứa P2O5, khối lượng bình chứa P2O5 tăng lên chính là khối lượng H2O

- Dẫn phần còn lại qua bình chứa KOH, khối lượng bình tăng lên chính là khối lượng CO2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close