Bài 2 trang 113 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 2 trang 113 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi lần tim đập, tim thực hiện một công để đưa 60g máu di chuyển trong cơ thể lên độ cao trung bình là 40cm (hình minh họa H15.7). Cho biết tim đạp trung bình 72 lần mỗi phút. Tính công do tim thực hiện trong 1 phút và công suất trung bình của tim khi hoạt động.

                                                  

Lời giải chi tiết

Đổi \(m = 60g = 0,06kg; h = 40cm = 0,4m\)

Vì tim đập trung bình 72 lần mỗi phút nên công do tim thực hiện trong 1 phút là:

\(A = 72.m.g.h = 72.0,06.10.0,4 \)\(= 17,28 J\)

Công suất trung bình của tim khi hoạt động là:

\(P = {A\over t} = {17,28\over 60} = 0,288 W\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close