Câu 2 trang 11 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 2 trang 11 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

a) Quan sát bảng số liệu trang 73 trong SGK, hãy xếp tên các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi cao đến nơi thấp vào các ô trống sau:

Các dân tộc

Địa bàn cư trú (nơi sinh sống) theo độ cao

Dân tộc Dao

700m – 1000m

Dân tộc Mông

Trên 1000m

Dân tộc Thái

Dưới 700m

Bảng số liệu về địa bàn cư trú chủ yếu của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn


Dân tộc

…………

Dân tộc

…………

Dân tộc

…………

b. Chọn các từ ngữ dưới đây rồi điền vào chỗ trống cho phù hợp.

 giống nhau; riêng; đơn giản; sặc sỡ; công phu

Ở Hoàng Liên Sơn, mỗi dân tộc có cách ăn mặc ………….Trang phục của các dân tộc ít người được may, thêu trang trí rất ………….. và thường có màu sắc ……………

Trả lời:

a. Các dân tộc theo thứ tự địa bàn cư trú từ nơi cao đến nơi thấp:

Dân tộc

Dao

Dân tộc

Mông

Dân tộc

Thái

b. Điền từ:

Ở Hoàng Liên Sơn, mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng. Trang phục của các dân tộc ít người được may, thêu trang trí rất công phu và thường có màu sắc sặc sỡ.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close