Câu 1 trang 11 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 11 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Đánh dấu × vào ☐ trước những ý đúng

Dân tộc ít người là dân tộc:

☐ Sống ở miền núi

☐ Có số dân ít

☐ Ở nhà sàn

☐ Có trang phục cầu kì, sặc sỡ.

Trả lời

Dân tộc ít người là dân tộc:

☒ Sống ở miền núi

☐ Có số dân ít

☒ Ở nhà sàn

☒ Có trang phục cầu kì, sặc sỡ.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close