Câu 2 trang 109 SGK Công Nghệ 7

Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy kể một số phương pháp sản xuất thức ăn giàu protein, giàu gluxit ở địa phương em ? 

Lời giải chi tiết

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Protein:

+ Nuôi trồng thủy hải sản.

+ Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn từ động vật như giun đất, nhộng tằm.

+ Trồng xen, tăng vụ để có nhiều cây và hạt họ đậu.

- Phương pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit:

+ Luân canh, xen canh, gối vụ để sản xuất ra nhiều lúa, ngô, khoai, sắn.
Loigiaihay.com

Quảng cáo
close