Trả lời câu hỏi Bài 40 trang 108 SGK Công nghệ 7

Hãy đánh dấu (x) vào phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy đánh dấu (x) vào phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin.

- Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

- Trồng nhiều ngô, khoai, sắn...

- Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

- Trồng xen, tăng vụ... để có nhiều cây hạt họ đậu.

Lời giải chi tiết

Phương pháp sản xuất thức ăn giàu prôtêin là:

- Nuôi và khai thác nhiều sản phẩm thủy sản nước ngọt và nước mặn (tôm, cá, ốc).

- Nuôi và tận dụng nguồn thức ăn động vật như giun đất, nhộng tằm.

- Trồng xen, tăng vụ... để có nhiều cây hạt họ đậu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close