Bài 1 trang 98 SGK Hình học 10

Giải bài 1 trang 98 SG. K Hình học 10. Với giá trị nào của m thì hai vecto...

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai vecto \(a\) và \(b\) sao cho \(|\overrightarrow a | = 3;|\overrightarrow b | = 5;(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ) = {120^0}\) . Với giá trị nào của m thì hai vecto \(\overrightarrow a  + m\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a  - m\overrightarrow b \) vuông góc với nhau?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải