Câu 1 trang 97 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết lhuowng trinhg hóa học của phản ứng

Quảng cáo

Đề bài

Nghiền thủy tinh loại thường thành bột, rồi cho vào nước đã có vài giọt phenolphtalein, thì nước sẽ có màu hồng. Giải thích và viết phương trình hóa học của phản ứng.

Lời giải chi tiết

Thành phần của thủy tinh là \(N{a_2}Si{O_3}\) (muối tạo bởi bazơ mạnh và axit yếu). Khi nghiền thủy tinh thành bột, rồi cho vào nước, \(N{a_2}Si{O_3}\)bị thủy phân tạo môi trường kiềm. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close