Câu 1 trang 87 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 87 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.1

TT

Các quá trình

Các con đường

1

Hấp thụ nước

 

2

Vận chuyến nước

 

3

Thoát hơi nước

 

Lời giải chi tiết

TT

Các quá trình

Các con đường

I

Hấp thụ nước

- Qua bề mặt các tế bào biểu bì của cây (thực vật thủy sinh)

- Qua bề mặt tế bào biểu bì của rễ (thực vật trên cạn)

2

Vận chuyển nước

- Qua thành tế bào và gian bào bị ngăn trở bởi dải casparin không thấm nước.

- Qua các tế bào sống (qua chất nguyên sinh, không bào)

3

Thoát hơi nước

- Qua khí khổng

- Qua bề mặt lá - qua cutin

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close