Câu 1 trang 82 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chì lại có tính chất vật lí khác nhau ?

Quảng cáo

Đề bài

a) Nêu các dạng thù hình thường gặp của cacbon. Tại sao kim cương và than chì lại có tính chất vật lí khác nhau ?

b) Dựa vào phản ứng hóa học nào để nói rằng kim cương và than chì là hai dạng thù hình của nguyên tố cacbon ?

Lời giải chi tiết

a) Trong tự nhiên C tồn tại ở ba dạng thù hình chính: Kim cương, than chì, cacbon vô định hình. Các dạng thù hình của cacbon rất khó biến đổi lẫn nhau.

b) Dựa vào phản ứng cháy: Kim cương, than chì đốt cháy đều tạo thành \(C{O_2}\)

                                      \(C + {O_2} \to C{O_2}\)

Quảng cáo
list
close
Gửi bài