Câu 1 trang 77 SGK Công Nghệ 7

1 Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu mục đích của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng ở nước ta ? 

Lời giải chi tiết

Mục đích:

- Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có.

- Tạo điều kiện để rừng phát triển, cho sản lượng cao và chất lượng tốt nhất.

- Tạo hoàn cảnh thuận lợi để những nơi đã mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng có sản lượng, chất lượng cao.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close