Câu 1 trang 72 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Nêu những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử giữa nitơ và photpho.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử giữa nitơ và photpho.

Lời giải chi tiết

 

Cấu tạo nguyên tử N

Cấu tạo nguyên tử P

- Cấu hình e của N (Z = 7)

               \(1{s^2}2{s^2}2{p^3}\)

- Cả 2 lớp e và lớp ngoài cùng không có obitan trống

- Cấu hình e của P (Z = 15)

         \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^3}\)  

- Có 3 lớp e và lớp ngoài cùng có phân lớp 3d trống

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close