Câu 1 trang 65 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay đổi quả nặng 50g bằng một quả nặng 20g thì

Quảng cáo

Bài 1. Trong thí nghiệm với con lắc đơn đã làm, khi thay đổi quả nặng \(50\) g bằng một quả nặng \(20\) g thì

A. Chu kì của con lắc tăng lên rõ rệt.

B. Chu kì của con lắc giảm đi rõ rệt. 

C. Tần số của con lắc giảm đi nhiều.

D. Tần số của con lắc hầu như không đổi.

Giải

Ta có tần số của con lắc đơn là: \(f = {1 \over {2\pi }}\sqrt {{g \over l}} \) không phụ thuộc vào khối lượng của quả nặng.

Do đó khi thay đổi bằng quả nặng khối lượng nhỏ hơn trong thí nghiệm với con lắc đơn thì tần số dao động của con lắc không thay đổi.

Chọn đáp án D. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài