Câu 2 trang 65 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trong thí nghiệm với con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường

Quảng cáo

Bài 2. Trong thí nghiệm với con lắc đơn và con lắc lò xo thì gia tốc trọng trường

A. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo thẳng đứng.

B. Không ảnh hưởng tới chu kì dao động của cả con lắc lò xo thẳng đứng và con lắc lò xo nằm ngang.

C. Chỉ ảnh hưởng tới chu kì dao động của con lắc lò xo nằm ngang.

D. Không ảnh hưởng tới chu kì con lắc đơn.

Giải

Con lắc đơn: \(T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} \).

Con lắc lò xo: \(T = 2\pi \sqrt {{m \over k}} \)

Đều không phụ thuộc \(g\)

Chọn đáp án B.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài