Bài 1 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 1 trang 59 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu đặc điểm của ảnh một vật được đặt gần gương cầu lõm.

Lời giải chi tiết

Ảnh của một vật sáng được đặt ở gần một gương cầu lõm là ảnh ảo ở sau gương và lớn hơn vật.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 8: Gương cầu lõm
Gửi bài