Bài 5 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập bài 5 trang 60 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Bếp mặt trời (hình H8.12) là một thiết bị ứng dụng của gương cầu lõm trong cuộc sống, dựa trên đặc điểm gương cuầ lõm có thể biến đổi

A. chùm tia sáng phân kì thành chùm tia sáng phản xạ song song.

B. chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì.

C. chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song.

D. chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ.

 

Lời giải chi tiết

Để đun nóng đồ vật thì ta phải hội tụ ánh sáng mặt trời tại một điểm gương cầu lõm có thể biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tua phản xạ hội tụ.

 Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close