Bài 1 trang 49 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập bài 1 trang 49 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Dây tóc của một bóng đèn sợi đốt (hình H7.1) bằng vonfram có đường kính tiết diện d = 0,023 mm. Khi mắc vào hiệu điện thế U = 240V, đèn sáng bình thường và cường độ dòng điện qua đèn là I = 0,25A. Khi đó, điện trở suất của dây tóc bóng đèn là \(\rho  = 6,{6.10^{ - 7}}\Omega .m\) . Tính chiều dài l của dây tóc bóng đèn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Định luật Ôm: \[I = \frac{U}{R} \Rightarrow R = \frac{U}{I}\]

Điện trở của dây dẫn: \[R = \frac{{\rho .l}}{S} \Rightarrow l = \frac{{R.S}}{\rho }\]

Lời giải chi tiết

Tóm tắt đề bài: 

\[\begin{array}{l}
d = 0,023mm\\
U = 240V\\
I = 0,25A\\
\rho = 6,{6.10^{ - 7}}\Omega m\\
l = ?
\end{array}\]

Lời giải:

Theo định luật Ôm: \(R = {U \over I} = {{240} \over {0,25}} = 960\,\Omega \)

Tiết diện dây tóc: \(S = \pi {{{d^2}} \over 4} = 4,{15.10^{ - 10}}\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Từ công thức tính điện trở \(R = \rho .{l \over S}\)

Suy ra công thức tính chiều dài: \(l = {{R.S} \over \rho } = {{960.4,{{15.10}^{ - 10}}} \over {6,{{6.10}^{ - 7}}}} = 0,6\,\left( m \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close