Bài 2 trang 51 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 2 trang 51 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hai bóng đèn sợi đốt, dây tóc đèn đều bằng vonfram với cùng chiều dài l nhưng đường kính tiết diện d1 > d2 mắc nối tiếp nhau vào một nguồn hiệu điện thế không đổi. Gọi U1, U2, I1, I2 là hiệu điện thế và cường độ dòng điện của các đèn. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. \({I_1} > {I_2}\)

B. \({I_1} < {I_2}\)

C. \({U_1} > {U_2}\)

D. \({U_1} < {U_2}\)

Lời giải chi tiết

Từ công thức \(R = \rho .{l \over S} = \rho .{l \over {\pi {{{d^2}} \over 4}}}\)

Ta thấy R tỉ lệ nghịch với bình phương đường kính.

Vì \({d_1} > {d_2} \Rightarrow {R_1} < {R_2}\)

\({U_1} = {I_1}.{R_1}\) và \({U_2} = {I_2}.{R_2}\) nên \({U_1} < {U_2}\)

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close