Bài 5 trang 51 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Bài 5 trang 51 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hai bóng đèn có cường độ dòng điện định mức \({I_1} = 0,6A,\,\,{I_2} = 0,4A\), hiệu điện thế định mức \({U_1} = 6V,\,\,{U_2} = 3V\). Mắc hai bóng đèn cùng với một biến trở vào nguồn điện có hiệu điện thế U = 9V.

a) Nêu cách mắc hai bóng đèn và biến trở trong mạch điện để đèn sáng đúng định mức. Tìm giá trị của biến trở lúc đó.

b) Cho rằng dây tóc của hai bóng đèn có cùng điện trở suất và cùng chiều dài. Tìm tỉ số tiết diện của hai dây tóc bóng đèn.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({R_1} = {{{U_1}} \over {{I_1}}} = {6 \over {0,6}} = 10\,\Omega ;\,\,{R_2} = {{{U_2}} \over {{I_2}}} = {3 \over {0,4}} = 7,5\,\Omega \)

a) Cách mắc mạch điện: (R2 // Rb) nt R1.

Ta có: Ub = U2 = 3V.

\({I_1} = {I_2} + {I_b}\) suy ra \({I_b} = {I_1} - {I_2} = 0,6 - 0,4 = 0,2A\)

Điện trở biến trở là : \({R_b} = {{{U_b}} \over {{I_b}}} = {3 \over {0,2}} = 15\,\Omega \)

b) Vì điện trở tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện nên : \({{{R_1}} \over {{R_2}}} = {{{S_2}} \over {{S_1}}} = {{10} \over {7,5}} = {4 \over 3}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close