Câu 1 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào

Quảng cáo

Đề bài

Ion nitrua \({N^{3 - }}\) có cấu hình electron giống cấu hình electron nguyên tử của khí trơ nào, của ion halogenua và của ion kim loại kiềm nào? Hãy viết cấu hình electron của chúng.

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của \[N(Z = 7):1{s^2}2{s^2}2{p^3}\]

Cấu hình e của \[{N^{3 - }}(N + 3e \to {N^{3 - }}):1{s^2}2{s^2}2{p^6}\]

Cấu hình e của \[Ne(Z = 10):1{s^2}2{s^2}2{p^6}\]

Cấu hình e của \[F^-(F + e \to {F^{- }}):1{s^2}2{s^2}2{p^6}\]

Cấu hình e của \[N{a^ + }(Na \to N{a^ + } + e):1{s^2}2{s^2}2{p^6}\]

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close