Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lời giải chi tiết

Vai trò của pha sáng trong quang hợp: Trong pha này, hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng của các phôtôn ánh sáng theo phản ứng kích thích chất diệp lục (chdl): chdl + hv = chdl* = chdl**.

(chdl: trạng thái bình thường, chdl*: trạng thái kích thích, chdl**: trạng thái bền thứ cấp).

Năng lượng kích thích chất diệp lục ở hai trạng thái chdl* và chdl** được sử dụng cho các quá trình: quang phân li nước và phôtphorin hóa quang hóa để hình thành ATP và NADPH thông qua hai hệ quang hóa: hệ quang hóa I và hệ quang hóa II (PSI và PSII) theo phản ứng:

12H2O + 18ADP + 18P vô cơ + 12NADP+

                                             -> 18ATP + 12NADPH + 6O2

Kết quả là hình thành ATP và NADPH cung cấp cho pha tối và giải phóng O2 vào khí quyển. 

--> Tóm lại, vai trò của pha sáng là:

- Chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.

- Giải phóng O2

- Cung cấp ATP và NADPH cho pha tối để tổng hợp chất hữu cơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài