Câu 1 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

Trong phân tử disaccarit, số thứ tự C ở mỗi gốc monosaccarit

Quảng cáo

Đề bài

Trong phân tử đisaccarit, số thứ tự C ở mỗi gốc monosaccarit

A. Được ghi theo chiều kim đồng hồ.

B. Được bắt đầu từ nhóm \(C{H_2}OH\)

C. Được bắt đầu từ C liên kết với cầu O nối liền 2 gốc monosaccarit.

D. Được ghi như ở mỗi monosaccarit hợp thành.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

loigiaihay.com

 • Câu 2 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Để phân biệt các dung dịch hóa chất riêng biệt saccarozơ, mantozơ,etanol và fomanđehit, người ta có thể dùng một trong các hóa chất nào sau đây?

 • Câu 3 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

  a,Hãy viết công thức cấu trúc của saccarozơ( có ghi số thứ tự của C) và nói cách hình thành nó từ phân tử glucozơ và fructozơ. Vì sao saccarozơ không có tính khử?

 • Câu 4 trang 38 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (nếu có) giữa saccarozơ với (Cu{left( {OH} right)_2})( ở nhiệt độ thường và đun nóng),

 • Câu 5 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Trình bày cách phân biệt các dung dịch hóa chất trong mỗi dãy sau bằng phương pháp hóa học:

 • Câu 6 trang 39 SGK Hóa 12 Nâng cao

  Thủy phân hoàn toàn 34,2 g saccarozơ, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc với dung dịch thu được. Tính khối lượng Ag kết tủa.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close