Câu 1 trang 36 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

Quảng cáo

Đề bài

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố asen, antimon và bitmut ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.

Lời giải chi tiết

Cấu hình electron của \[{\rm{As}}(Z = 33):\left[ {{\rm{Ar}}} \right]3{d^{10}}4{s^2}4{p^3}\]

Ở trạng thái kích thích: [Ar]3d104s14p34d1

Cấu hình electron của \[Sb(Z = 51):\left[ {{\rm{Kr}}} \right]4{d^{10}}5{s^2}5{p^3}\]

Ở trạng thái kích thích: [Kr]4d105s15p35d1

Cấu hình electron của \[Bi(Z = 83):\left[ {Xe} \right]4{f^{14}}5{d^{10}}6{s^2}6{p^3}\]

Ở trạng thái kích thích: [Xe]4f145d106s16p36d1

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close