Câu 1 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Các loại hạt sơ cấp là

Quảng cáo

Đề bài

Các loại hạt sơ cấp là

A. phôtôn, leptôn, mêzôn và hađrôn.

B. phôtôn, leptôn, mêzôn và barion.

C. phôtôn, leptôn, barion và hađrôn.

D. phôtôn, leptôn, nuclôn và hipêron.

Lời giải chi tiết

Các loại hạt sơ cấp là phôtôn, leptôn, mêzôn và barion.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 58. Các hạt sơ cấp
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài