Câu 2 trang 298 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

Quảng cáo

Bài 2. Điện tích của mỗi quac, hay phản quac là một trong số các giá trị nào sau đây?

A. \( \pm e.\)                                   B. \( \pm {e \over 3}.\)

C. \( \pm {{2e} \over 3}.\)                                D. \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm {{2e} \over 3}.\)

Giải

Điện tích của mỗi quac là một trong số các giá trị \( \pm {e \over 3}\) và \( \pm {{2e} \over 3}.\)

Chọn đáp án D.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 58. Các hạt sơ cấp
Gửi bài