Câu 1 trang 259 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Theo thuyết tương đối

Quảng cáo

Đề bài

Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính của một vật có khối lượng nghỉ \(m_0\) chuyển động với tốc độ \(v\) là

A. \(m = {m_0}{\left( {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} \right)^{ - 1}}\). 

B. \(m = {m_0}{\left( {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} \right)^{{{ - 1} \over 2}}}\).

C. \(m = {m_0}{\left( {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} \right)^{{1 \over 2}}}\)

D. \(m = {m_0}\left( {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} \right)\).

Lời giải chi tiết

Theo thuyết tương đối, ta có \(m = {{{m_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {m_0}{\left[ {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} \right]^{{{ - 1} \over 2}}}\).

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close