Câu 1 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Trạng thái dừng của một nguyên tử là

Quảng cáo

Đề bài

Trạng thái dừng của một nguyên tử là

A. trạng thái đứng yên của nguyên tử.

B. trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

C. trạng thái trong đó mọi êlectron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

D. một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Lời giải chi tiết

Trạng thái dừng của một nguyên tử là một trong số các trạng thái có năng lượng xác định mà nguyên tử có thể tồn tại.

Chọn đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài